RoSa

Samenwerking Rozemarijn - Salvator

Locatie: Kloosterstraat 6D, 9031 Drongen


Type 9 - buitengewoon basisonderwijs

Voor kinderen met ASS - autismespectrumstoornis


Ieder kind is boeiend en de moeite waard!

Wil je meer weten?

Belangrijke info:

De kleuterafdeling type 9 te Drongen is volzet!

Vanaf 1 september 2021

Autismevriendelijke school

We hebben expertise om een aanbod te organiseren dat optimale leer- en ontwikkelingskansen creëert voor kinderen met ASS.

Onze uitgangspunten:


Samen sterk De dynamiek van de klasgroep staat centraal. De sociale context waarin kinderen met ASS dagelijks functioneren, stimuleert hen om sociale relaties aan te gaan en hieruit te leren.

Aandacht voor elk kind De sterktes en interesses van elk kind zijn de uitgangspunten om een aanbod op maat te geven.

Leerkracht doet ertoe Duidelijkheid, structuur met aandacht voor flexibiliteit en eenduidigheid staan voorop in ons aanbod.

 

Verscheidenheid verrijkt Eerlijkheid, oprechtheid, tolerantie en respect zijn sleutelwoorden binnen onze werking.

 

Aanbod op maat Ons opvoedings- en onderwijsaanbod worden afgestemd op de specifieke noden en hulpvraag van het kind en zijn ouders.

 

Toekomstgericht Ons aanbod is, naast een individuele benadering, gericht op participatie aan het secundair vervolgonderwijs en de maatschappij.

 

Ouders tellen mee Wij zien ouders als deskundigen van hun kind en als actieve partners binnen het onderwijsgebeuren.

 

Rust en veiligheid We brengen duidelijkheid in tijd, ruimte, communicatie en begeleidingsstijl.